Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente PuttenConsulent Jeugd (minimaal 24 uur, totaal 3 FTE)

Consulent Jeugd (minimaal 24 uur, totaal 3 FTE)

Consulent Jeugd (minimaal 24 uur, totaal 3 FTE)

De afdeling Samenleving heeft een omvang van circa 30 fte en wordt gevormd door twee clusters: beleid en uitvoering. Het cluster uitvoering voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van participatie, WMO, jeugd en aanpalende regelingen.

Als Consulent Jeugd werk je aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen. Je sluit aan bij de vraag, wensen en behoeften van de jeugdige en het gezin. Je ondersteunt het gezin bij het opstellen van een plan, probeer je in te schatten wat passende hulp is maar laat verantwoordelijkheden en het besluit over het inzetten van hulp zoveel mogelijk bij het gezin zelf. Je activeert en verwijst alleen naar specialistische hulp als dat (tijdelijk) écht niet anders kan. Je stimuleert het verkrijgen en behouden van regie van gezinnen. En houdt rekening met leeftijd, opleidingsniveau en andere specifieke culturele, religieuze of genderachtergronden van ouders en jeugdigen.

Taken
 • Je bent procesregisseur op het terrein van de jeugd en je hebt een eigen caseload.
 • Je verheldert en analyseert hulpvragen middels een vraag gestuurd gesprek met de jeugdige/het gezin/de familie op de verschillende levensdomeinen;
 • Je geeft informatie en advies;
 • Je stelt op basis van het Familiegroepsplan met het gezin een passend plan van aanpak op, waarbij eerst gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht en het netwerk.
 • Je werkt integraal, dus samen met consulenten Wmo, consulenten Participatiewet en ketenpartners voor zover van toepassing;
 • Je werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
 • Je zorgt dat de jeugdige/ het gezin de juiste hulp krijgt.
 • Je voert regie op de ingezette jeugdhulp. Je monitort de ingezette hulp en voert evaluatiegesprekken met zorgaanbieders en met de jeugdige en diens ouders.
 • Je verwijst waar nodig.
 • Indien de veiligheid van jeugdige(n) in het geding komt /komen, bespreek je dit met het gezin en stel je in overleg een veiligheidsplan op.
 • Indien vrijwillige hulp niet toereikend is, meld je dit bij de Jeugdbeschermingstafel.
 • Je legt alle gegevens vast in het gemeentelijke softwaresysteem.
Vereisten
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding Social Work, Pedagogiek of Psychologie;
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Jeugdconsulent bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 4 jaar;
 • Je hebt kennis van de Jeugdwet en affiniteit met jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden, veiligheid & bescherming, Passend Onderwijs, Wmo;
 • Je hebt aantoonbare kennis van diverse indicaties binnen de jeugdhulp of jeugd ggz, blijkend uit aantoonbare werkervaring;
 • Je hebt ervaring in het herkennen, bespreekbaar maken en omgaan met veiligheidsvraagstukken.
 • Je bent kostenbewust en voelt je medeverantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het stelsel; Je bent in staat de rol van hulpverlener los te laten en kan overtuigen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

  Competenties
 • Empathisch
 • Flexibel
 • Analytisch
 • Resultaatgericht
 • Besluitvaardig
Wat ga je verdienen

De functie is gewaardeerd in salarisschaal 9. Het salaris bedraagt maximaal € 3.805,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt in eerste instantie plaats in de aanloopschaal, tenzij de kandidaat aantoonbaar op het gewenste niveau functioneert.

Wat moet je doen

Heb je belangstelling voor deze functie? Solliciteer dan voor 21 oktober 2019 via www.werkenbijblnp.nl

Wil je meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Adile Aslan afdelingsmanager Samenleving telefoon (0341) 359 633 / 06-22996502.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR afdeling van Gemeente Putten ()

Foto's van de organisatie

Over de Gemeente Putten

Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De ruim 160 medewerkers zetten zich in om het beleid van het gemeentebestuur uit te voeren en om op een klantgerichte wijze de inwoners van Putten te informeren en te begeleiden bij verzoeken.

meer over Gemeente Putten

Adres

Fontanusplein 1
3881 BZ Putten

personeelszaken@putten.nl