Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeusdenNegen leden voor de adviescommissie bezwaarschriften

Negen leden voor de adviescommissie bezwaarschriften

Negen leden voor de adviescommissie bezwaarschriften

LEUSDEN ZOEKT NEGEN LEDEN VOOR DE ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten werken, onder meer op het gebied van Juridische Zaken, samen. Deze samenwerking is vormgegeven in een zogeheten Regeling Zonder Meer, te weten de Regeling Zonder Meer BLNP.

De behandeling van bezwaarschriften maakt deel uit van deze samenwerking.

In verband met het aftreden van negen leden, zoekt de gemeente Leusden negen nieuwe leden voor de functie van lid van de externe adviescommissie bezwaarschriften. Van deze 9 leden maken een voorzitter en vice-voorzitter deel uit. De commissie heeft een persoonsgebonden- en een zaaksgebonden kamer.

Hoe werkt het in Leusden?

In veel gevallen gaan wij eerst met de bezwaarmaker(s) in overleg over het bestreden besluit en de bezwaren. Pas als er geen minnelijke oplossing wordt gevonden, wordt het bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de adviescommissie bezwaarschriften.

De adviescommissie bezwaarschriften werkt onafhankelijk. De hoorzitting wordt gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden rouleren.

De commissie komt in principe iedere twee weken bij elkaar, dat betekent dat een commissielid een dagdeel per maand (woensdagmiddag) beschikbaar moet zijn. De vergadering vinden plaats in het gemeentehuis van Leusden.

Taak adviescommissie bezwaarschriften

De adviescommissie bezwaarschriften heeft als taak advies uit te brengen over bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van de bestuursorganen van de gemeente Leusden (de burgemeester, het college, de raad en de leerplichtambtenaar). Deze commissie behandelt alle bezwaarschriften, behalve belastingzaken.

De taak van de commissie bestaat uit:
  • Het horen van bezwaarmaker(s), vertegenwoordigers van het bestuursorgaan en andere belanghebbenden;
  • Het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten;
  • Het verhelderen van standpunten en argumenten;
  • Het toetsen van besluiten aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid;
  • In gezamenlijkheid komen tot een onafhankelijke oordeelsvorming;
  • Het bestuursorgaan onafhankelijk, beargumenteerd en transparant adviseren over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift met aandacht voor kwaliteitsverbetering
Wat brengt u mee?

Wij zijn op zoek naar negen leden met gedegen kennis en ervaring op het gebied van óf het omgevingsrecht óf het sociaal domein. U heeft door opleiding en ervaring een goed inzicht in juridische vraagstukken met betrekking tot gemeentelijke kwesties.

Wij zoeken een flexibele en tactvolle persoonlijkheid die oog heeft voor pragmatische oplossingen. Daarnaast heeft u gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

Kandidaten voor deze functies die binnen een straal van 50 km van Leusden wonen, hebben onze voorkeur. U mag geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Bunschoten, Nijkerk, Leusden of Putten, noch in één van deze gemeenten woonachtig zijn.

Wat kunt u van ons verwachten?

U ontvangt een vaste vergoeding per vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding toegekend. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid van herbenoeming. De adviescommissie bezwaarschriften wordt ondersteund door een secretaris.

Hoe kunt u reageren?

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacatures kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, R. van de Scheur (tel. 14 033) of per e-mail via r.vandescheur@leusden.nl

Heeft u interesse stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien van uw CV naar Burgemeester en wethouders van Leusden, t.a.v. het secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 150, 3830 AD Leusden. Reageren kan tot 8 oktober 2019

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Josie Beijer van Gemeente Leusden ( +31 14 033)

Foto's van de organisatie

Over de Gemeente Leusden

De gemeente Leusden bestaat uit de drie dorpskernen Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Dorpen waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je geniet van de verschillende, prachtige landschappen. Waar altijd wel wat te doen is. Daar zetten vele betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente zich graag dagelijks voor in. Is de gemeente Leusden ook een interessante werkgever voor jou?

meer over Gemeente Leusden

Adres

't Erf 1
3831 NA Leusden

14033