Gemeente Nijkerk

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Solliciteer uiterlijk donderdag 13 mei, 2021
 • Nijkerk
 • 36 uur
 • WO

Vacature

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

36 uur per week (1 fte)

Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Daar horen de nodige uitdagingen op het gebied van organisatie en teamontwikkeling bij. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk. Een dynamische gemeente met 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werkt u bij ons, dan bent u een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

De organisatie
De afgelopen jaren is er veel ondernomen, ontwikkeld en verkend in de gemeente Nijkerk. Nu is het moment om te overzien wat we moeten koesteren en waar moet worden bijgestuurd. De organisatie bevindt zich in een fase waar meer sturing wordt gevraagd, met behoud van professionaliteit en eigenaarschap. Door middel van een steunstructuur wordt er uitvoering gegeven aan het Concernplan. De concerndoelen voor de periode 2021-2022 zijn afgeleid van onze ambities. Tevredenheid van inwoner en/of ondernemer bij de uitvoering van gemeentelijke (wettelijke) overheidstaken en verbetering van effectiviteit en efficientie zijn hierbij belangrijke factoren. Naast deze doorontwikkeling speelt ook de op handen zijnde verhuizing. Eind 2022 zal het nieuwe gemeentehuis worden betrokken.

Tevens maakt de gemeente Nijkerk deel uit van het samenwerkingsverband tussen 4 gemeenten:
Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP). Samen met de gemeentesecretarissen van de andere 3 gemeenten vormt u de regiegroep die de samenwerking op het gebied van HRM, financiën, juridische zaken en ICT verder vorm geeft. De regiegroep wordt ondersteund door teamhoofden op de verschillende diciplines. HRM is bij de gemeente Nijkerk belegd. De rol van voorzitter van de regiegroep rouleert onder de gemeentensecretarissen.
Tot slot bevindt de gemeente Nijkerk zich op de grens van en in de dynamiek van twee provincies en twee regio's (Foodvalley en Amersfoort). Werken in deze verbanden en in wisselende samenstellingen vraagt duidelijkheid in positionering en flexibiliteit.

Van belang is dat de in gang gezette organisatieontwikkeling toekomstbestendig vorm wordt gegeven, vanuit de opgaven voor de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties.
De gemeente Nijkerk wil graag een intensieve samenwerking met de Nijkerse samenleving realiseren.

De rol
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur bent u eindverantwoordelijk voor de aansturing en resultaten van de organisatie. U bent adviseur, sparring partner, voor het college van burgemeester en wethouders. U draagt zorg voor de verbinding tussen het bestuur en de organisatie. U ondersteunt het college door een adequate voorbereiding van de besluitvorming. U voert als WOR-bestuurder overleg met de ondernemingsraad van de gemeente. In de regio bent u een goede vertegenwoordiger van de organisatie. Binding met Nijkerk en regio is gewenst.
Het directieteam bestaat naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur uit 3 leden, de concernmanager in- en externe dienstverlening, de concernmanager sociaal domein en de concernmanager ruimtelijk domein.

De Opdracht

1. De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie
Na een periode van zelfsturing is het nu tijd voor een doorontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams en sturing op basis van de principes van dienend leiderschap: richting, ruimte, resultaten en reflectie. Van de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt gevraagd om bij de doorontwikkeling van de organisatie te behouden wat goed is en verder te ontwikkelen wat nodig is. De opgaven in met name het Sociaal Domein zijn fors.
Het einddoel is onder andere; een verankerde besturingsfilosofie, een goed functionerende (steun)structuur, goede integrale advisering, optimale planning en processen en een juiste formatie waarbij medewerkers op de juiste plek zitten en zich verder kunnen ontplooien.

2. Schakelen tussen bestuur(ders) en ambtelijke organisatie
Om de vertaling van beleidswensen naar beleidsresultaten goed vorm te geven is een optimale samenwerking nodig tussen raad, bestuur, de gemeentesecretaris en de griffier. We verwachten dat de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur een goede politiek-bestuurlijke antenne heeft en de situatie van de gemeente Nijkerk snel kan overzien. Een ander belangrijk aandachtspunt is het optimaliseren van de balans tussen de realisatie van de bestuurlijke en politieke verwachtingen en het vermogen en de capaciteit van de organisatie.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur adviseert, op basis van daadkracht, sensitiviteit en brede kennis van beleidsterreinen, het college gevraagd en ongevraagd. Deze advisering vindt plaats vanuit een duidelijke visie op bestuurlijke en ambtelijke rollen en verantwoordelijkheden.

3. Bestuurder WOR
De ondernemingsraad is kritisch en constructief. De gemeentesecretaris/algemeen directeur draagt actief bij aan deze positieve relatie.

Welke kwaliteiten vragen wij:

 • U beschikt over WO werk- en denkniveau en kunt schakelen tussen strategisch-tactisch en operationeel management.
 • U heeft visie op en ervaring met succesvolle organisatieontwikkeling.
 • U bent een stevige en warme persoonlijkheid en kenmerkt zich door empathisch vermogen, openheid, communicatief vermogen, daadkracht en aandacht voor de menselijke maat.
 • U bent besluitvaardig en kunt besluitvorming en draagvlak stimuleren.
 • U bent inspirerend en in staat de organisatie mee te nemen in de ontwikkeling naar een stabiele toekomstbestendige organisatie.
 • U bent een effectieve netwerker met oog voor regionale samenwerking en omgevingsontwikkelingen.
 • U wilt zichtbaar en toegankelijk zijn voor alle medewerkers op de diverse locaties van de gemeente.
 • U werkt planmatig en stimuleert dit. Uiteraard maakt u heldere en transparante afspraken en zorgt ervoor dat die gerealiseerd worden.
 • U heeft ruime ervaring in leidinggevende functies in gemeentelijke en/of publieke organisaties op lokaal niveau.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke rol.
 • U heeft brede kennis van beleidsterreinen en bedrijfsvoering.
Arbeidsvoorwaarden
 • Het betreft een fulltime dienstverband.
 • De functie is gewaardeerd in schaal 16.
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Snelle indiensttreding is gewenst.
Wat u wilt weten

Enthousiast geworden om als gemeentesecretaris/algemeen directeur aan de slag te gaan voor de gemeente Nijkerk, dan ontvangen wij graag uw sollicitatie vóór 14 mei 12.00 uur. Dit kan door een e-mail te sturen naar sollicitatie@nijkerk.eu.

De gemeente Nijkerk laat zich in deze procedure bijstaan door extern adviseur drs. F. Nijnens van Livingstone-advies. Hij is bereikbaar via 06 - 54 97 03 31 en fnijnens@livingstone-advies.nl. U kunt meer informatie inwinnen bij de externe adviseur en/of een informatiepakket aanvragen bij HRM-adviseur mevr. M. Hoonakker via sollicitatie@nijkerk.eu.
De voorselectie vindt plaats op 17 en 18 mei 2021. De selectiegesprekken zijn op 25 en 27 mei 2021.

Meer informatie over de gemeente Nijkerk vindt u op www.nijkerk.eu en op www.werkenbijblnp.nl

SVP NIET VIA SOLLICITATIEKNOP REAGEREN
Over de organisatie

Werken bij de gemeente Nijkerk is werken bij een moderne overheidsorganisatie. Je krijgt bij ons het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Samen met de collega’s in je team sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Er is binnen onze organisatie veel ruimte om je verder te ontwikkelen, door bijvoorbeeld ook eens een klus op te pakken buiten je eigen werkterrein. Ben jij een zelfstandige, flexibele en ondernemende professional? Hou je van samenwerken en wil je iets betekenen voor de samenleving? Dan is werken bij de gemeente Nijkerk echt iets voor jou.

meer over Gemeente Nijkerk >
Adres
Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk